Icon1

جستجوی بهترین کالکشن سنگ مرمر ما در اینجا.

نمایش محصولات »
Icon1

نوآوری را در بین پروژه ها دریابید.

نمایش پروژه ها »
Icon1

ما در حال حاضر به بیشتر از 9 کشور صادرات داریم .

نمایش مکان ها »
در سال 2006 تاسیس شده – مروارید یک دنیایی از هنر استخراج و پروسس سنگ مرمر در افغانستان است .معدن سنگ ما در چشت شریف با داشتن کیفیت عالی و تنوع رنگ با ارزشترین سنگ در دنیا شناخته شده است

جستجوی شرکت افغان مروارید از طریق تلفن

 • دو فابریکه

 • چهار دفتر و نمایشگاه

 • فابریکه تولیدی بع زیر بنا

  30,000

  متر مربع

 • تولید

  15,000

  متر مربع سنگ بصورت روزانه